Medisch Antropoloog & Pschycholoog. Als grondlegger van „The Four Winds Society“ doceert hij wereldwijd „The Practice of Energy Medicine“