Leidde wetenschappelijke studies naar Interval-Hypoxie binnen Geneeskunde&Sport. Leidde wereldwijd de eerste studies bij zwangerschap en Gynaecologie.